logo

Søk

Bevegelsessensor 360º for tak

Bevegelsessensor 360º for tak

Bevegelsessensor 360º styrer lyset i rom der man ønsker lyset skal tennes med bevegelse.

Bevegelsessensor 360º er en bevegelsesføler som kan monteres i tak og på veggen, for å slå på lyset med bevegelse. Bevegelsesføleren egner seg godt i gangsoner, boder, garasjer og lignende. Tidsperioden lyset er på, kan justeres.

Design Ludens - Utvikling CoreTrek