logo

Søk

Plus Alu - regulator

Plus Alu - regulator

ELKO Plus varmeregulator, regulerer varmen i tidssykluser, 10 minutters varighet. Stilles inn fra 0%-100%. Eksempelvis vil 40% instilling gjentagende slå den på i 4min., så av i 6min. På denne måten kan varmeregulatoren stå på andre siden av veggen fra rommet som skal styres, da den ikke trenger å føle på temperaturen. Typisk produkt for å bytte eldre 1-2-3 brytere for varmestyring.

Andre varianter

  • Plus-hvit_regulator.png (content).png
  • Plus-sort_regulator.png (content).png
  • RS16_regulator.png (content).png

Design Ludens - Utvikling CoreTrek

Copyright © 1945-2014 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no